LATINSKE IZREKE

CITAT ZNAČENJE VRSTA REČI MOGUĆA FUNKCIJA U REČENICI
A PRIORI Unapred prilog priloška odredba za vreme
AD VOCEM Uz to, uz tu reč predlog + zamenica priloška odredba za način
AD HOC Za ovo, za ovu svrhu predlog + zamenica priloška odredba za uzrok
AB INITIO Od početka. predlog priloška odredba za
ALTER EGO Moje drugo ja; potpuni istomišljenik, opunomoćenik. broj + zamenica; imenica
 1. gramatički subjekat
 2. imenski kopulativni predikativ
ALIAS Drugim imenom, drugim rečima; drugačije. prilog priloška odredba za način
ALIBI Dokaz o stvarnoj neprisutnosti jedne osobe na nekom mestu. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. imenski kopulativni predikativ
 3. direktni objekat
ANNO DOMINI Godine Gospodnje. imenica priloška odredba za vreme
ANTE MERIDIEM Pre podne. predlog + imenica priloška odredba za vreme
BIS Dvaput, ponovo. prilog priloška odredba za način
CARPE DIEM Iskoristi dan, vreme. glagol + imenica glagolski predikat + direktni objekat
CUI BONO? Čemu? Za čije dobro? Kome u korist? zamenica + prilog imenski kopulativni predikativ
CURRICULUM VITAE Tok života. Kratka biografija. imenica
 1. subjekat
 2. imenski kopulativni predikativ
 3. direktni objekat
DE FACTO Stvarno. Prema stvarnom (činjeničnom) stanju. prilog priloška odredba za način
DE IURE Po slovu zakona. Po pravu. predlog + imenica priloška odredba za način
DE VISU Po viđenju.Očigledno, očevidno. predlog + imenica priloška odredba za način
ECCE HOMO! Evo čoveka! uzvik + imenica logički subjekat
ERROR Zabluda, greška, omaška. imenica
 1. subjekat
 2. imenski kopulativni predikativ
 3. indirektni objekat
ET CETERA I tako dalje; i drugo, i ostalo veznik + prilog direktni objekat
EX CAPITE Iz glave, napamet, po sećanju predlog + imenica priloška odredba za način
EX LIBRIS Iz knjiga (oznaka čijoj biblioteci pripada knjiga, najčešće u vidu nalepnice ili pečata) predlog + imenica priloška odredba za mesto
EX VOTO Na osnovu zaveta, kao zavet. predlog + imenica priloška odredba za način
EXPLICITE Izrekom. Sasvim jasno rečeno, potpuno iskazano. prilog priloška odredba za način
FAC SIMILE! Načini slično! Od ovoga je izvedena reč faksimil = tačna kopija originala teksta, potpisa imenica predikat + priloška odredba za način
HOC LOCO Na ovom mestu, ovde prilog priloška odredba za mesto
IBIDEM Na istom mestu, u istoj knjizi. Skraćenica ibid.,ib. prilog priloška odredba za mesto
IMPLICITE Podrazumevajući se, samo po sebi razumljivo prilog priloška odredba za način
IN AETERNUM Zauvek prilog priloška odredba za način
IN LOCO U mestu, na licu mesta predlog + imenica priloška odredba za mesto
IN MEDIA RES Usred stvari, neposredno, bez okolišenja, preći odmah na stvar. predlog + imenica, prilog priloška odredba za način
IN MEMORIAM Za uspomenu, u spomen predlog + imenica nepravi (dalji) objekat
INCOGNITO Pod tuđim imenom; nepoznat; tajno prilog priloška odredba za način
INTER NOS Među nama. predlog + zamenica priloška odredba za način
LAPSUS CALAMI Greška u pisanju. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
LAPSUS LINGUAE Greška u govoru. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
LAPSUS MEMORIAE Greška u pamćenju. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
LEX SPECIALIS Poseban zakon. imenica pridevski (kongruentni) atribut
LOCUS COMMUNIS Opšte mesto (svakom razumljivo). imenica
 1. subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
LOCO SIGILLI Mesto pečata. Prostor na pismu, dokumentu, aktu gde se otiskuje pečat. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
LUPUS IN FABULA Vuk u priči.(Mi o vuku a vuk na vrata) imenica + predlog + imenica gramatički subjekat
MANU PROPRIA Svojeručno. prilog priloška odredba za način
MEA CULPA Moja krivica, greh. zamenica + imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
MODUS VIVENDI Način življenja. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
NON MULTA, SED MULTUM Ne mnoge(stvari) nego mnogo(suštinskog, važnog). Važna je vrednost, ne količina. partikula + imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
NON QUIS, SED QUID Nije važno ko je(nešto učinio ili rekao)
nego šta je (učinio ili rekao)
partikula + imenica predikat + gramatički subjekat
NOTA BENE Dobro zapamti. Imaj na umu. Ne zaboravi. prilog + glagol priloška odredba za način + predikat
PANEM ET CIRCENSES Hleba i igara. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
PANTA REI Sve teče. sve je polazno. zamenica + glagol gramatički subjekat + predikat
PATER FAMILIAS Otac porodice. Domaćin. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
PATER NOSTER Oče naš! imenica + zamenica apostrofa
PATER PATRIAE Otac otadžbine. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
PER SE Po sebi. Sam od sebe. predlog + zamenica priloška odredba za način
PERSONA GRATA Uvažena ličnost. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
PERSONA NON GRATA Nepoželjna ličnost. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
POST FACTUM Po izvršenom delu. Posle učinjenog. prilog + imenica priloška odredba za vreme
POST MERIDIEM Posle podne. predlog + imenica priloška odredba za vreme
PRO FORMA Formalno. Forme radi. predlog + imenica priloška odredba za način
PERPETUUM MOBILE Večno pokretno. Nešto što se pokreće samo sobom, bez učešća ikakve energije tj. nemoguće. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. priloška odredba za način
 3. imenski kopulativni predikativ
QUID PRO QUO Zamena jedne stvari nekom drugom. Zamena pojma, osobe ili imena. zamenica + predlog + zamenica
 1. subjekat
 2. imenski kopulativni predikativ
RARA AVIS Retka ptica."Bela vrana". Izraz za nešto neobično, izuzetno. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
RES PUBLICA Javna, opšta stvar. Zajednica. Republika. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
SUB VOCE Pod rečju,. Vidi tamo (kada se ukazuje na neku reč u rečniku i sl.). Skraćenica s.v. predlog + imenica priloška odredba za mesto
TABULA RASA Obrisana, neispisana ploča.Potpuna neznalica. Početi potpuno iz početka. pridev + imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
TERRA INCOGNITA Nepoznata zemlja. neistražena oblast znanja ili nauke. pridev + imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
URBS AETERNA Večni grad tj. Rim pridev + imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
URBI ET ORBI Gradu i svetu! tj. svuda i svima nešto objaviti, razglasiti. imenica + veznik + imenica indirektni objekat
VIS LEGIS Sila zakona. imenica
 1. gramatički subjekat
 2. direktni objekat
 3. imenski kopulativni predikativ
VOLENS- NOLENS Hteo - ne hteo! Hoćeš - nećeš! Milom ili silom! glagol predikat
VETO! Zabranjujem! Odbijam! glagol predikat